Walker online školovanje - „DPF aditivi”

18.06.2020 Početak treninga: 14:00 - 15:30
<b>https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_M2Q4Zjg1ZjUtYzgwMi00YTAyLWI1MzYtYzUyOTAyYjIwNWFk%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522a33489ef-a7bc-48cc-9660-8a2d7703dcc7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224ac70ed8-7630-43b8-bd30-b93deed18a6e%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d26dd4f3-a5dd-470e-b1ad-03452c72cd90&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true</b>
Organizator školovanja: WALKER
bez naknade
Prijavi se

Popunite obrazac

Podaci o platitelju

Podaci o sudionicima

Kopiraj podatke platitelja
NEXT_PARTICIPANTS_DATA

Informacija o privatnosti

Voditelj obrade je Inter Cars d.o.o., OIB: 46564276045 s uredom registriranim na Krapinska 37, 10290 Zaprešić tel. +385 1 349 22 04 (voditelj obrade).  
Voditelj obrade je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka, dostupnog na e-mail adresi: gdpr.hr@intercars.eu

Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno i zahtijeva se radi školovanja/treninga klijenata. Ako nam ne dostavite gore navedene osobne podatke, nećete moći sudjelovati u programu školovanja/treninga. Vaši se osobni podaci obrađuju u svrhe obuke/treninga, objave u internom časopisu i na web-u društva, na osnovu legitimnog interesa voditelja obrade. 

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni a brisat će se 3 godine od datuma prestanka poslovnog odnosa.    

Vaši osobni podaci mogu se pohraniti i obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj se nalaze druge članice Inter Cars Grupe ili pružatelje usluga, što može dovesti do primjene pravila zaštite podataka različitih od onih u Hrvatskoj. Odgovarajuće ugovorne i druge mjere za zaštitu osobnih podataka postoje kako bi pružale zaštitu pri prenošenju podataka na naše podružnice ili treće strane u drugim zemljama.

Imate pravo tražiti pristup vašim osobnim podacima, ispravljanje ili brisanje osobnih podataka, kao i ograničenje obrade. U mjeri u kojoj se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhu rukovanja Vašim korisničkim računom i izvršavanjem ugovora o prodaji, imate pravo na prijenos Vaših osobnih podataka. Također, imate pravo prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka obrađenih temeljem legitimnog interesa, kao i obrade Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe. Ako želite ostvariti svoja prava iznad ili imate pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, molimo da nas kontaktirate putem e-maila: gdpr.hr@intercars.eu

Nadalje, imate pravo podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.