Putem magazina želimo Vam predstaviti širinu ponude koju pružamo, savjetovati Vas ciljanim tehničkim uputama stručnjaka i nagraditi koliko god možemo kroz razne akcije i VIP klub!!

Sa svakim novim brojem trudimo se predstaviti nove proizvode naših dobavljača kako bi prvi saznali sve tehničke karakteristike i bili upućeni u nove tehnologije. U nastavku možete preuzeti sva izdanja IC ExPress magazina.

Kontaktirajte urednika: [email protected]

Aktualno izdanje - Inter Cars magazina


IC ExPress 60

IC ExPress 60

Pred vama je jubilarno izdanje IC ExPress magazina, broj 60,  u elektronskom obliku. Od prvog broja, od proljeća 2009. mijenjale
su se lokacije, otvarale nove poslovnice, održali mnogobrojni eventi i sajmovi, dogodile promjene u vizualnom identitetu tvrtke, a kao šlag na tortu je sigurno otvaranje novog logističkog centra u Vukovini. Uz sve lijepe, ali i one izazovne trenutke, nastavljamo graditi našu priču. Upravo zato smo se potrudili uključiti sve segmente u ovaj jubilarni broj!