Datum objave: 2017-09-15

Quality Service

Quality Service (QS) je koncept koji objedinjuje neovisne servisere na osnovama Europske regulative o skupnom izuzeću. Povezuje ih u jedinstvenu servisnu mrežu, na osnovi znanja, kvalitete i jednoobraznosti usluge na cjelokupnom teritoriju Europske unije. Quality Service također je najveći lanac neovisnih servisnih centara u Republici Hrvatskoj koji obuhvaća više od 80 profesionalnih, ovlaštenih i nezavisnih, registriranih servisnih centara.

qs-horiz-2-boje.png
  • Članstvo u QS mreži dostupno je za neovisne, regionalno kvalitetom poznate servisne centre, te ovlaštene servise koji su izašli iz ovlaštenja. Jedan od parametara za pristupanje QS mreži je uvjet da servis surađuje sa Inter Cars-om (IC).
  • Cilj je podizanje konkurentnosti i prepoznatljivosti osnovne djelatnosti koju obavlja QS partner, a pristupanje QS mreži servisa povećava konkurentnost i ugled servisa. Podrazumijeva se korištenje visokokvalitetnih dijelova, visoku educiranost i kvalitetu usluge prema krajnjim korisnicima.
  • Omogućava se rad i suradnja u međunarodno prepoznatljivom lancu servisnih centara u uvjetima tržišnog natjecanja.
  • Na taj način stvara se prava alternativa ovlaštene servisne mreže, atraktivne najširem krugu vlasnika vozila, dostupne u čitavoj Republici Hrvatskoj bez ograničenja.
  • Na tržištu održavanja vozila gradimo stabilnu mrežu servisnih centara nudeći svim vlasnicima vozila neovisno o marki i tipu vozila, najprihvatljiviju alternativu ovlaštenoj servisnoj mreži respektirajući pri tome načela proizvođača vozila, njihove norme i standarde.
  • Pravilnim pozicioniranjem imena Quality Service servisne mreže utječe se na opću svijest vlasnika te im se ukazuje na komparativne prednosti u odnosu na postojeće servisne mreže.
  • Svi Quality Service partneri svojim referencama i kvalitetom pridonose ostvarenju cilja i građenju komparativnih prednosti u odnosu na konkurenciju