INTER CARS SOFTVER

IC KATALOG ONLINE

#

Program IC_Katalog osnovni je alat komunikacije veleprodajnih kupaca s Inter Carsom. Prije svega, služi za pretraživanje dijelova te njihovo naručivanje putem interneta. Također se može koristiti za mnoštvo dodatnih operacija koje olakšavaju rad u servisnim radionicama kao što su procjena popravka vozila na osnovu podataka o vremenu popravka vozila.

WEB KATALOG

#

Najnovije cijene i dostupnost artikala Inter Cars kupci mogu provjeriti putem online Web kataloga. Ovo je jedan od osnovih alata komunikacije veleprodajnih kupaca sa firmom Inter Cars.

Saznajte više >