Corteco školovanje - Remenice radilice - kontrola vibracija i torzionih udaraca - Rijeka

22.05.2019 Početak treninga: 14 - 17
Blažići 23, Rijeka
Organizator školovanja: Corteco
bez naknade
Prijavi se

OPIS ŠKOLOVANJA

Trajanje: 1 dan

Seminar na temu: 

  • Remenice radilice - kontrola vibracija i torzionih udaraca. Izazovi i rješenja. (Harmonic Balancer) 
Seminar traje 3 sata.
Prijavite se za školovanje