Pirelli edukativni trening

12.11.2019 Početak treninga: 14 - 16
Ulica bana Ivana Mažuranića 27, Nova Gradiška
Organizator školovanja: PIRELLI
bez naknade
Prijavi se

OPIS ŠKOLOVANJA

Pirelli edukacija 

Maksimalni broj polaznika je 20.

Predavač: Vedran Grubišić
Prijavite se za školovanje