Datum objave: 2019-10-17

Upute za montažu KYB: Ford C-MAX - prednja strana

Ford C-Max je popularan automobil s kojim se možete susresti u cijeloj Europi. Zamjena amortizera prednje osovine u tom modelu vozila može biti problematična, dok greške mogu rezultirati oštećenjem amortizera i elemenata koji s njim surađuju.

KYB logo - Our precision, your advantage.jpg

Ove su upute detaljan opis radnji, koje treba izvršiti tijekom popravka, demontiranja i montiranja kolone amortizera prednje osovine. Odgovarajući postupak popravka, preporučen od strane proizvođača, neophodan je za pravilan rad i funkcioniranje cijelog sustava za gušenje i amortiziranje. Predviđeno vrijeme zamjene amortizera na jednoj strani u vozilu Ford C-Max  iznosi oko 1 sat i 20 minuta.

U nastavku možete pronaći detaljne upute te radnje koje treba izvršiti tijekom demontaže i montaže amortizera u vozilu Ford C-Max [03-10] :


1. Demontirajte kotač odgovarajućim ključem za demontažu.

2. Odvrnite maticu koja fiksira spoj stabilizatora i montažnu dršku ABS žice.3. Izvadite iz montažnog gnijezda žice kočnice.4. Odvrnite montažni vijak koji fiksira amortizer u razdjelnik.


5. Pomoću posebnog alata, raširite montažni otvor amortizera u razdjelniku.6.
Koristeći čekić, izvucite amortizer s montažnog gnijezda razdjelnika.7.
Preporučuje se da razdjelnik zakačite s poluosovinom pomoću posebnih držača za susjedne elemente pneumatike, s ciljem potpunog rasterećenja i osiguranja od oštećenja vanjskog homokinetičkog zgloba.8. Skinite zaštite te demontirajte ručke brisača.9. Skinite gumenu podlošku maske na vjetrobranskom staklu.10. Skinite zaštitne elemente i demontirajte plastičnu zaštitu vjetrobranskog stakla.11. Odvrnite montažne vijke zaštite mehanizma brisača.12. Odvrnite montažne vijke i demontirajte rezervoar kočione tekućine.13. Odvrnite montažne vijke mehanizma brisača.14. Skinite zaštitu mehanizma brisača.15. Odvrnite tri montažna vijka koji fiksiraju kolonu amortizera s gornje strane. Pridržite amortizer jednom rukom, kako ne bi ispao i izvadite sa donje strane cijeli amortizer.16. Demontirani amortizer treba staviti u odgovarajući uređaj za stiskanje (najbolje u pneumatski uređaj tipa kolona sa zaštitnom kapijom) te demontirati sve elemente. Nakon toga, treba detaljno provjeriti njihovo tehničko stanje. Zajedno sa novim amortizerom, preporučuje se zamjena i ostalih elemenata: gornjeg montažnog seta, zaštitnog seta te opruge ovjesa.17. Stavite novi amortizer KYB, oprugu ovjesa, gornji montažni set te set za zaštitu u uređaju za stiskanje sa zaštitnom kapijom te montirajte cijeli amortizer. Gornju maticu dovrnuti momentom [48 Nm] pomoću dinamometričkog ključa.

 18. Izrez u gornjem montažnom gnijezdu, element koji određuje položaj ležaja te igla koja pozicionira amortizer u razdjelniku moraju se podesiti u vertikalnoj osovini McPherson ovjesa.

19. Stavite amortizer s donje strane i držeći ga jednom rukom, zavrnite tri montažna vijka. Bitno je dovrnuti ih samo početnim momentom.20. Koristeći pneumatsku dizalicu, uklopiti amortizer u montažni otvor u razdjelniku.21. Izvadite element za širenje otvora montaže amortizera u razdjelniku.22. Odvrnite vijak koji montira amortizer u razdjelnik, na njezin navoj staviti specijalno ljepilo. Vijak treba dovrnuti momentom [90 Nm] pomoću dinamometričkog ključa.23. Montirajte spojku stabilizatora zajedno s držačem ABS žice. Maticu dovrnuti momentom [50 Nm], pomoću dinamometričkog ključa.24. Spojite kočionu žicu u montažnu dršku.25. Nakon postavljanja kotača i spuštanja vozila, dovrnite gornje montažne vijke amortizera odgovarajućim momentom [32 Nm], koristeći dinamometrički ključ.26. Ostale montažne radnje, kao što su: montaža donje zaštite mehanizma brisača, mehanizma brisača, rezervoara kočione tekućine, plastične zaštite vjetrobranskog stakla.

 

 


Kompletan alati set ključeva potreban za izvršenje pravilne montaže amortizera možete pronaći na našem Inter Cars eshopu