Datum objave: 2019-12-12

Inter Cars vam nudi mogućnost alata za posudbu

Svi kupci automehaničari koji kupe set razvoda u Inter Carsu mogu *posuditi set alata za zamjenu razvoda motora. Molimo vas čuvajte posuđeni alat!

conti 1.png


TOOL BOX V01  -  VW grupacija diesel

Detalje potražite na: https://www.continental-engineparts.com/eu/getattachment/8af17638-f6b6-4e4b-b336-acf835a61467/OnePager_A4_AAM_TOOLBOX_V01_HR.pd
TOOL BOX V02  -Renault

Detalje potražite na: https://www.continental-engineparts.com/eu/getattachment/689ffe60-0e51-4683-ad1d-06d11f95ec0e/OnePager_A4_AAM_TOOLBOX_V02_HR.pdf
TOOL BOX V03  -  Citroen/Peugeot

Detalje potražite na: https://www.continental-engineparts.com/eu/getattachment/a8699733-111a-4bba-8e10-f894844de8e6/OnePager_A4_AAM_TOOLBOX_V03_HR.pdfTOOL BOX V04  -  Opel i Ford

Detalje potražite na: https://www.continental-engineparts.com/eu/getattachment/076429b4-2ab8-47ed-84f6-f4ec9c61fe5a/OnePager_A4_AAM_TOOLBOX_V04_HR.pdf
TOOL BOX OAP  -  alat za remenice alternatora

Detalje potražite na: https://www.continental-engineparts.com/eu/getattachment/8215003c-c8f3-46c6-8430-ed92aa01a504/OnePager_A4_AAM_Tool_Box_OAP_HR.pdf

UNI TOOL ELAST  - alat za skidanje i postavu elastičnih remena

Detalje potražite na: https://www.continental-engineparts.com/eu/getattachment/dcae3ae8-e265-4d55-a2dd-d2cf929d7bee/OnePager_A4_AAM_Uni_Tool_Elast_HR.pdf


*Alat se isporučuje u originalnoj kutiji, čist i bez bilo kakvih oštećenja.

Alat se vraća čist i bez bilo kakvih oštećenja. Bilo kakve modifikacije na alatu nisu dozvoljene (brušenje, rezanje, piljenje itd.). U slučaju da se alat ošteti, korisnik alata je obvezan Inter Carsu nadoknaditi štetu nastalu na alatu.