Datum objave: 2022-09-15

Parametri akumulatora - što znače i kako ih provjeriti

Svaki akumulator, čak i onaj koji se koristi sto posto u skladu s preporukama proizvođača, na kraju će se istrošiti. Kako odabrati akumulator za zamjenu kako bi u potpunosti ispunio očekivanja kupca, a možda i bolje od prethodnog?

Prilikom odabira akumulatora kupac bi trebao slijediti preporuke proizvođača vozila. Akumulator mora ispunjavati zahtjeve određenog modela automobila kako bi mu se omogućilo pokretanje motora s dovoljnom količinom električne energije. Koji parametri akumulatora to pokazuju i kako ih pronaći kako biste vozaču prodali pravi proizvod?

Napon

Trenutačno gotovo svi putnički automobili imaju električne instalacije s naponom od 12 V, 24 V napon se nalazi u komercijalnim vozilima.

Kapacitet

Kapacitet se izražava u amper satima (Ah). Ovaj parametar određuje koliko se energije može pohraniti u uređaju. Ne možete instalirati akumulator s manje kapaciteta nego što biste trebali, jer struja za pravilno funkcioniranje određenog automobila se može jednostavno izgubiti.

Neki proizvođači vozila koriste miješane preporuke, npr. od 54 Ah do 70 Ah. Drugi koriste konkretnu, vrijednost prve ugradnje. U pojedinim slučajevima moguće je uzeti u obzir kupnju akumulatora sa malo više kapaciteta. Time će se osigurati veća opskrba energijom (npr. kada se u vozilu koriste dodatni potrošači, koji nisu standardno tvornički ugrađeni na vozilo). Međutim, ta razlika ne bi trebala prelaziti 10%.

Teza da je veći kapacitet, tim bolji, je lažna. Ovaj parametar treba prilagoditi veličini i tipu motora, kao i potražnji određene verzije automobila s mogućnošću punjenja akumulatora. Previše kapaciteta može uzrokovati da se akumulator ne napuni u potpunosti, što će znatno smanjiti njegovu održivost, životni vijek.

Startna struja

Startna struja, izražena u amperima (A), je definicija koliko struje može prenijeti akumulator koju „povuće“ starter kod pokretanja automobila. Vrijednost se određuje prema definiranom standardu. Zajednički nazivnik je europska norma, tako da oznaka može izgledati, na primjer 680 A (EN). Međutim, na oznakama se mogu naći i DIN (njemački standard) i SAE (američki).

U slučaju startne struje, ne bi trebalo odabrati uređaje čija je vrijednost niža od preporučene. U načelu, više startne  struje za pokretanje zahtijevaju dizelski motori nego benzinci.

Visoka vrijednost tog parametra ograničava mogućnost problema s paljenjem automobila pri niskim temperaturama. Ugradnja akumulatora s većom početnom strujom neće naštetit radu instalacija i elektropokretaču, budući da će koristiti onoliko struje koliko im je potrebno. Ako drugi elementi sustava funkcioniraju ispravno, onda ne bi trebalo biti problema s punjenjem akumulatora.