Corteco školovanje - Remenice radilice - kontrola vibracija i torzionih udaraca - Kutina

23.05.2019 Početak treninga: 16 - 19
Ulica poslovna zona 1, br.11, Kutina
Organizator školovanja: Corteco
bez naknade
Prijavi se

OPIS ŠKOLOVANJA

Trajanje: 1 dan

Seminar na temu: 

  • Remenice radilice - kontrola vibracija i torzionih udaraca. Izazovi i rješenja. (Harmonic Balancer) 
Seminar traje 3 sata.

* Seminar je namjenjen kupcima poslovnice Sisak i poslovnice Kutina
Prijavite se za školovanje