Datum objave: 2019-02-11

Pravilna izmjena kvačila u teretnim vozilima

Za većinu mehaničara riječ je o rutinskoj radnji, no svejedno je potrebno provjeriti izvršava li se ispravno korak po korak.

Demontaža

Prije skidanja mjenjača potrebno je odvojiti potisni ležaj i osloboditi isključnu vilicu kvačila. Najprije, prilikom korištenja nasadnog ključa za okretanje radilice (tvorničke, od proizvođača vozila) okrenite zamašnjak. Tako ćete olakšati pristup do rubova uskočnika ležaja u kućištu potisne ploče kvačila. Kroz servisni otvor u unutrašnjost mjenjača gurnite alat za oslobađanje potisnog ležaja i zakačite ga za krajeve uskočnika. Iskoristite metalnu šipku kao polugu, raširite otvor i napnite ležaj te ga pomaknite zajedno s isključnim vilicama ležaja u smjeru mjenjača.

Sada možete odvrnuti mjenjač i odstraniti ga, da biste imali slobodan pristup do kvačila. Korištenje klina za centriranje sprječava slučajno oštećenje lamele kvačila. Najprije otpustite dva vijka koji učvršćuju kućište potisne ploče kvačila. Zatim odvrnite potisnu ploču kvačila, otpuštajući vijke odgovarajućim redoslijedom, sukladno uputama. Uklonite kućište potisne ploče kvačila i lamelu kvačila. Nakon uklanjanja lamele kvačila, upotrijebite specijalni izbijač za demontažu ležaja radilice. Preporučujemo zamjenu spomenutog ležaja prilikom svake zamjene ležaja. Zatim provjerite da oko zamašnjaka nema tragova maziva. Ako nema, pažljivo očistite površinu zamašnjaka. Za to koristite otapala, sredstva za pranje ili brusni papir gradacije 150.

Montaža poklopca potisne ploče i lamele kvačila

Koristeći odgovarajuću košuljicu počnite postavljanjem novog ležaja radilice. Ponovno montirajte klin za centriranje lamele kvačila, kako bi se izbjegli kvarovi. Prije montaže provjerite da lamela kvačila odgovara ulaznom vratilu mjenjača. Potrebno je zaštiti tarnu oblogu lamele kvačila od kontakta s masnoćom. Masnoća smanjuje faktor trenja i uzrokovat će proklizavanje kvačila. Vijke zategnite prstima, a zatim uklonite centrirajući klin. Na njihovo mjesto pritegnite vijke za učvršćivanje kućišta potisne ploče kvačila. U sljedećem koraku provjerite centriranje kućišta potisne ploče kvačila s obzirom na zamašnjak i pritegnite donje vijke kako biste učvrstili njegov položaj. Zategnite vijke kućišta potisne ploče kvačila tako ih na kraju pritegnete dinamometričkim ključem. Nikada za tu radnju ne koristite pneumatski ključ, jer to može dovesti do oštećenja navoja. Vrijednosti momenta pritezanja su navedene u uputama proizvođača, kao i redoslijed pritezanja vijaka. Nakon toga uklonite četiri transportne kopče kućišta potisne ploče ležaja i izvadite klin za centriranje.

Zamjena potisnog ležaja

Provjerite stanje košuljice i ulaznog vratila mjenjača. Prije zamjene potisnog ležaja slijedi demontaža isključnih vilica kvačila. Postoji mogućnost da je njihova zamjena neophodna, što ovisi o prijeđenoj kilometraži ili o njihovoj eventualnoj istrošenosti. Sada možete osloboditi potisni ležaj i izvući ga bez problema. Provjerite da na košuljici nema tragova masti i očistite ju. Za to koristite otapala, sredstva za pranje ili brusni papir gradacije 150. Premažite vratilo vilica. Postavite novi potisni ležaj i pričvrstite ga pomoću vilice. Učvrstite ih odgovarajućim momentom pritezanja uz pomoć moment ključa. Provjerite, kreću li se vilice na vratilu bez prekomjernog otpora ili blokiranja. Ako vratilo vilica ili same vilice djeluju istrošeno, potrebno je zamijeniti kompletne vilice.

Ponovna montaža mjenjača

Postavite kućište mjenjača natrag na potisnu ploču kvačila i zategnite vijke za učvršćivanje. Nakon učvršćivanja mjenjača uklonite metalnu šipku kroz servisni otvor (kod nekih vozila pristup ležaju moguć je kroz centralni mehanizam za isključivanje) i gurnite novi potisni ležaj kroz prorez uskočnika. Pritisnite dvaput, da budete sigurni da je uskočnik ispravno „sjeo“. Provjerite jesu li rubovi uskočnika pravilno centrirani. Zatim zatvorite servisni otvor pomoću gumenog, brtvenog poklopca kako biste osigurali kućište kvačila od onečišćenja i prašine. 

Provjera rada

U vozilima s automatskim mjenjačem potrebno je izvršiti odgovarajuću adaptaciju, korištenjem namjenskog alata za dijagnostiku. Preporučljivo je obaviti testnu vožnju nakon svakog popravka, kako bi se provjerila ispravnost rada sustava za pokretanje kvačila kao i samog kvačila u različitim fazama rada.

Za ispravnu zamjenu kvačila koristite odgovarajući alat:

  1. Metalna šipka

  2. Moment ključ

  3. Zglobni ključ za gedore

  4. Klin za centriranje lamele kvačila

  5. Klinovi za pozicioniranje

  6. Nasadni ključ za okretanje bregaste osovine

  7. Opružni alat za oslobađanje uskočnika potisnog ležaja

  8. Viličasti ključ za demontažu ležaja radilice

  9. Alat za demontažu ležaja radilice